Zimbra sunucunuzun güvenliğini sağlamak için admin panelinize erişim imkanı sağlayan 7071 portunu sadece güvenli olan iplere erişim izni vererek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Bunun için eğer firewall olarak firewalld kullanıyorsanız yazmanız gereken komut;

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule 'rule family="ipv4" source address="izinvereceğinizip/32" port protocol="tcp" port="7071" accept'
sudo firewall-cmd --reload

Eğer ufw kullanıyorsanız yazmanız gereken komut ise;

sudo ufw allow from ipadresiniz to any port 7071